12:03 - 16/04/2014

Hệ thống xếp hạng thịt bò của USDA Mỹ

Mỹ và Canada hình thành riêng một hệ thống xếp hạng thịt bò tiêu chuẩn, giúp thuận lợi hơn cho việc sản xuất, đóng gói, bán hàng và tiêu dùng. Bài viết...

Xem thêm